Priser

Motorattest til kørekort 750 kr. inklusiv moms
Mulighedserklæring 625 kr. inklusiv moms
Sygemelding 750 kr. inklusiv moms
Privat konsultation, fra 500 kr. inklusiv moms
Pillepas/medicinattest, fra 375 kr. inklusiv moms
Rykkergebyr 100 kr.

Regning efter medgået tid, herunder diverse forsikringsattester

Udeblivelsesgebyr på privatkonsultation

1500 kr./time eksklusiv moms

250 kr.


De fleste ydelser hos din praktiserende læge er dækket af sygesikringen. Der findes også nogle private ydelser, lægeerklæringer og attester, som ikke er dækket af sygesikringen. Spørg os for de priser, der ikke fremgår her.

Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.